Coaching

Tijdens coaching kunnen de volgende werkgerelateerde vraagstukken centraal staan: wat is mijn droombaan en hoe vind ik die, hoe kan ik leren om goed te (over)leven in mijn werk, om te gaan met werkstress, te voorkomen dat overwerk in overspannenheid of zelfs een burnout verandert, de werk-privé-balans te bewaken, om te gaan met arbeidsconflicten, beter leiding te geven, inspirerend teamwerk vorm te geven, prettige en succesvolle klantcontacten te creëren, acquisitie te bedrijven, werkblokkades op te heffen, beter je tijd te managen en te bespreken wat je bezig houdt op je werk en daaromheen.

Bij coaching ligt de focus op het hier en nu.

De werkwijze is gericht op je eigen kracht en het vinden van je eigen oplossingen, en gaat uit van je motivatie en je drijfveren. Hierbij maak ik gebruik van mijn achtergrond als psychologe, de gestaltmethodologie en de coaching-cursussen die ik gevolgd heb.

Mijn coachingservaring heb ik opgedaan tijdens mijn werk bij de Netherlands School of Public and Occupational Health; bij de huisartsopleiding AMC en verder bij Nederlandse expatriots die als manager uitgezonden worden naar andere landen die ik hielp om zich hierop voor te bereiden; en bij internationale professionals in Brazilië.

Een coachingstraject kan bijvoorbeeld uit 6-8 sessies bestaan. Inhoud en doelstellingen worden in overleg vastgesteld.

Wat houdt je gaande?

Wat voedt jouw innerlijke vlam?