Psychotherapie

Heb je een innerlijke wens die je graag zou willen vervullen?

Vind je het moeilijk grenzen te stellen?

Ben je vastgelopen in je werk? Wil je eigenlijk iets anders gaan doen?

Als Duitse psycholoog (NIP lidnr. 211271) en gestalttherapeut (NVAGT lid) geef ik psychotherapie* aan cliënten met uiteenlopende problematiek en vraagstukken.

Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen met het nemen van besluiten, het vinden van een balans tussen werk en privé, werkstress, overspannenheid, relatieproblemen, omgaan met heimwee of 'Fernweh' (=verlangen naar de verte), werk-/schrijfblokkades, conflicten en psychische problematiek.

Ook wensen en behoeften kunnen aanleiding vormen om in therapie te gaan, zoals: zelfontplooiing, je lekkerder willen voelen in je lijf, het vinden van je eigen plek, je thuisvoelen, het terugvinden van je creativiteit, fluitend naar je werk gaan, harmonieuze relaties en familieleven, of het verbeteren van de kwaliteit van contacten met vrienden, familieleden of collega's.

In Nederland en Brazilië heb ik de opleiding Gestaltpsychotherapie gevolgd.

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij in het hier en nu gewerkt wordt. Hierbij spelen het verleden en toekomstvisies uiteraard een rol, echter vooral als deze op dit moment opspelen en invloed op je leven hebben. Het is belangrijk om te ervaren wat er binnenin je gebeurt en om hiervoor een bijzonder bewustzijn te ontwikkelen. Deze awareness (gewaarzijn) helpt je om jezelf en je eigen reacties beter te leren kennen: wat zijn je gedachten, gevoelens en je lichamelijke reacties op dit moment? Hierdoor kun je voelen wat in en om jouw gebeurt en beter je reacties erop aanpassen en je eigen grenzen duidelijk maken. Gestalttherapie is ontwikkeld vanuit het humanistische gedachtengoed (dat zich afzette tegen psychoanalyse en gedragstherapie): therapeut en cliënt ontmoeten elkaar op een gelijkwaardige manier en de cliënt geeft zijn/haar eigen proces vorm.

Psychotherapie kan je leven gemakkelijker maken, verrijken en je helpen meer jezelf te durven zijn. Hierbij ga ik een stukje met je mee.

Neem voor een intakegesprek contact op om te kijken waar het in jouw therapietraject over zou kunnen gaan, wat je verder helpt, wat je aanspreekt en of het klikt.

* niet te verwarren met de titel 'Psychotherapeut', zoals die in Nederland door het NIP/NVP wordt gevoerd. Ik ben lid van de NVAGT/EAGT en van de koepelorganisatie RBCZ.

Hoe kan de lucht weer opklaren?

.