Interculturele diversiteit

Ik werk graag met mensen met een migratieachtergrond en voel me vaak verbonden met mensen die deze ervaring hebben. Vreemd zijn is lastig, maar ook heel leuk en bevat een grote kans op interculturele verrijking voor beide kanten.

Ik heb in 2005 integratieverhalen verzameld tijdens een interculturele stadswandeling; hieruit is een film ontstaan en de website integratie-stappen.nl. In dit integratie-project wilde ik laten zien dat je om heel verschillende redenen naar Nederland kunt komen, welke aspecten je wel/niet aanspreken en waar je je thuisvoelt en waarom. Integreren is het samenvoegen van verschillende delen tot een nieuw geheel, dus wederzijdse beïnvloeding. Maar integreren is vooral een heel persoonlijk en eigen proces.

Als je naar een ander land verhuist levert dat veel praktische en emotionele kwesties op: afscheid nemen van lieve mensen, naar iets onbekends vertrekken, het risico van isolement en misschien zelfs discriminatie aanvaarden, maar ook nieuwe dingen uitproberen en met je eigen ik kunnen experimenteren. Eigenlijk is het alsof je een grote hoeveelheid 'life-events' (bijv. verhuizen, nieuwe baan, nieuwe taal, verschuiving in rol- en machtsverhoudingen in de familie, financiële aanpassingen, klimaatveranderingen etc.) in een keer meemaakt. Dit wordt omschreven als migratiestress, die tot gezondheidsklachten kan leiden, maar ook een enorme kans op ontwikkeling in zich bergt.

Mijn persoonlijke interculturele ervaringen: de val van de muur in Duitsland: mijn eerste cultuurschok, me bewust zijn van mijn eigen migratieachtergrond in Nederland, Engeland, Zuid-Afrika, Suriname en Brazilië, een partner hebben uit een andere cultuur en vrienden uit de hele wereld.

Op dit gebied heb ik veel werkervaring met professionals uit andere landen (bijvoorbeeld artsen die als vluchteling naar Nederland kwamen en hier weer een opleiding en werk hebben gevonden). Ik heb me gespecialiseerd in interculturele arts-patiënt-communicatie in het onderwijs voor bedrijfsartsen en huisartsen. Daarnaast heb ik Nederlandse managers geholpen om zich voor te bereiden op hun uitzending naar Duitsland of Brazilië, heb ik met Duitse professionals gewerkt voordat ze in de ontwikkelingssamenwerking over de hele wereld ingezet werden en heb ik kapiteins getraind in stressmanagement tijdens het besturen van hun zeeschepen met een multiculturele bemanning.

Ter afronding van mijn Gestalttherapieopleiding heb ik mijn scriptie geschreven over het onderwerp Gestalttherapie en cultuur (eerder in Brazilië monografie geschreven over hetzelfde thema).

Al deze persoonlijke en professionele ervaringen integreer ik in mijn werk als psychotherapeut, coach en trainer. Ik heb grote affiniteit met mensen met migratieachtergrond en hoop dat we daar wederzijds van kunnen profiteren.

Met elkaar praten kan op heel verschillende manieren.

Hoe veilig is mijn nest?